DENGBÊJLER “KÜLTÜREL MIRAS TAŞIYICISI” OLDU

Yüzlerce yıldır devam eden bir geleneğin
taşıyıcıları olan dengbêjler,
“toplumsal hafıza”yı nesilden nesile
aktaran s.zlü edebiyat ve müzik
ustaları… Kültür ve Sosyal İşler Daire
Başkanlığı’nın, dengbêjlerin “Somut
Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcıları”
listesine alınması için Kültür ve
Turizm Bakanlığı’na yaptığı başvuru
olumlu sonuçlandı. Başvuruda,
13 dengbêjin bilgi, belge ve .zgün
videoları bakanlığa gönderilmiş; bakanlıktan
davetiye alan dengbêjler,
11 kişiden oluşan kurul tarafından
dinlenmişti. Yapılan değerlendirme
sonucunda 13 dengbêj, bakanlıkça
belirlenen, icra ettiği sanatı geleneksel
aktarım yöntemleriyle öğrenen
ve öğretebilen, sanatında belli bir
olgunluğa erişmiş eserler ortaya
koyabilen, “Somut Olmayan Kültürel
Miras Taşıyıcıları” listesine alındı ve
kendilerine “Sanatçı Tanıtma Kartı”
verilmesi kararlaştırıldı. Dengbêjlere
resmî bir statü kazandıran bu karar,
dengbêjlik kültürünü yarınlara taşımak
adına önemli bir adım.

Yorum Gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir