Bu toprakların güzel sesi Diyarbakırlı Celal

Müzik ruhun gıdası evet. Ama çok daha fazlası: Yol göstereni, teskin edeni, şifayla dokunan nağmesi. O nağme bazen usta elinde dile gelen bir enstrümandan çıkar; bazen de canlı kanlı bir insandan, bir gırtlaktan daha doğrusu, bir çift ciğerden… Celal Güzelses’in insanın içine işleyen sesi de, yorumu da tam bu tarife uygundur işte. Öyle bir ses… Okumaya devam et Bu toprakların güzel sesi Diyarbakırlı
Celal

Mûsıkîden “Gırani”ye

Amida, Diyarbekir, Diyarbakır… Bu isimler şehrin, farklı imparatorluklar ve medeniyetler çatısı altında geçirdiği değişik dönemleri ve farklı medeniyetlere ait kültürleri işaret eder. Yoğunlukla Suriçi’nde yaşanan bu farklı kültürler, yüzyıllar içerisinde birbirini etkilemiş ve 2000’li yılların başına kadar birikerek ortaya çıkan ve adeta kültleşen bir kültürün ortaya çıkmasına vesile olmuştur. Suriçi kent alanını büyük oranda kapalı… Okumaya devam et Mûsıkîden “Gırani”ye

Kadim kentin nostaljik kasetçisi Stüdyo Ses

Diyarbakır Suriçi’nde gezinirken kulağınıza her bir yandan şehrin müziği ilişir. İşlek caddelerde meyan şerbeti satıcıları taslarını ahenkle şıngırdatır; ara sokaklarda bir sobacının veya demircinin ‘tık tık’larına bazen de bir bakırcının ‘çın çın’ları karışır. Müzik, günlük telaşelerin arasında bir yerde, beklenmedik bir zamanda bulur sizi. Melikahmet Caddesi’nden Behrampaşa Sokağı’na kıvrıldığınızda duyduğunuz, sizi gençliğinize veya çocukluğunuza götüren… Okumaya devam et Kadim kentin nostaljik kasetçisi
Stüdyo Ses

Diyarbakır’da tekke mûsıkîsi Zikir, devran, semâ, mevlid

Diyarbakır, geçmişten bugüne, ilim, irfan, kültür ve sanatta bir ‘Merkez Şehir’ olarak hep ön planda olmuştur. Göz kamaştırıcı kültürel hayatının yanı sıra, İslâm medeniyetinin önemli bir unsuru sayılan mûsıkîye de, zengin bir katılım ve birikim sunarak, hak ettiği değeri veren ender şehirlerdendir.Diyarbakır mûsıkîsinin gelişme gösterdiği ilk dönem Artuklular zamanıdır. Şehir, Akkoyunlular’ın başkenti olduktan sonra da,… Okumaya devam et Diyarbakır’da tekke mûsıkîsi Zikir, devran, semâ, mevlid

Diyarbakır’da kaybolan bir gelenek Velime Geceleri

Velime Geceleri, Diyarbakır’a ait, geçmi- şi eski tarihlere dayanan, içerisinde ahlâk, din, tasavvuf, felsefe, edebiyat ve tarih sohbetlerinin yanı sıra, saz ve söz unsurlarını da barındıran geleneksel bir eğlence türüdür. Eskiden Diyarbakır kent merkezinde düzenli olarak yapılan Velime Geceleri, temelde meşk yöntemini esas alır ve şehrin kültürel değerlerinin ve tarihî birikiminin kuşaktan kuşağa aktarılmasına vesile… Okumaya devam et Diyarbakır’da kaybolan bir gelenek Velime Geceleri

Söz de uçmaz yazı kadar Dengbêjin sözü

engbêjlik, sözlü edebiyatın çok önemli bir parçası. Aynı zamanda toplumsal hafızanın da. Hafızadan kâğıda, kâğıttan hafızaya geçen edebiyat ürünlerinin aksine, dengbêjlerin kılamları hafızadan hafızaya aktarılır. Tabii bir de kalpten kalbe. Dengbêjlerin yaptığı, esasında, içinde yaşadıkları toplumun hissettiklerini açığa çıkarmaktır. Fotoğraflar: Hasan Namlı Kelimeyle yeni karşılaşacak olanlar için bir tanım yapmak gerekirse dengbêj, kalabalık ortamların içinde… Okumaya devam et Söz de uçmaz yazı kadar Dengbêjin sözü

Yılın her mevsimi Dengbêj Evi

Diyarbakır, müziğin bütün yerelliğiyle, kendi tınılarıyla içine sirayet ettiği bir şehir… Şehirlerin de ruhundan bahsedilir ya hani, o ruhu besleyen en önemli gıdalar- dan biri de müzik olmalı… Özellikle Suriçi’n- deyseniz, müzikli bir mekândan kulağınıza gelen bir Diyarbakır türküsünün, bir halay müziğinin, bir sokak müzisyeninin veya hiç değilse, başında simit tablasıyla yürürken türkü çağıran bir… Okumaya devam et Yılın her mevsimi Dengbêj Evi

Diyarbakır müziğinde sazlar

Diyarbakır, müzik kültürü alanında önemli yere sahip şehirlerimizden biridir. Farklı devletlerin hükümranlık sür- mesiyle sahip olduğu tarihî derinlik, çeşitli kültürlerden beslenen bir müzikal zenginlik olarak karşımıza çıkar. Diyarbakır’da varlık gösteren her devlet, şehrin müzik geleneğine ayrı bir katkıda bulunup, bugüne yansıyan zenginliği hazırlamıştır. Denilebilir ki etrafı surlarla çevrelenmiş bir “kale şehir” olan Diyarbakır’dan müzik sesi… Okumaya devam et Diyarbakır müziğinde sazlar

Siz hiç halayın başına geçtiniz mi?

Kadim geleneklerden biridir halay bu coğrafyada. Anadolu’nun “olmazsa olmazıdır”. Diyarbakır’ın ve Diyarbakırlı’nın vazgeçilmezidir. Yalnızca bir dans değildir anlayacağımız. Diyarbakırlı hemşehrilerimizin geleneklerinden biri, belki de en önemlisidir. Bu toprağın insanlarının yâridir. Yâre kendini göstermektir; ana-babayı ve atayı selamlamaktır, dostu karşılamaktır. Ciddi bir meseledir halay ve kendisine has gelenekleri vardır! Aslında geleneğin ta kendisidir! Diyarbakır’da cevap verilmesi… Okumaya devam et Siz hiç halayın başına geçtiniz mi?

Ergani’de efsanevî bir kavalcı Zülkif Yokuş

  Erganili Kavalcı Zülfo hakkında o kadar az malumat var ki elimizde, gerçekte böyle biri olmadığı konusunda şüpheye kapılacağız handiyse. Onu görenler var tabii, konuşmuş olanlar ve efsanevi kavalını dinleyenler… Ama birileri ona dair konuştuğunda bir hayali kişiyi, bu dünyadan gelip geçmiş bir gölgeyi, mitolojik bir kahramanı anlatır gibidir. Söz, kaval çalışına geldiğinde hele, ifadeler… Okumaya devam et Ergani’de efsanevî bir kavalcı
Zülkif Yokuş