Kitap-5.Sayı

Üç yazar, üç şaheser… Faki-yi Teyran, Ahmed-i Hani ve Molla Ahmed-i Ceziri… Doğu’nun bu üç yıldız ismi, Kürtçe konuşan, yazan âlim, edip ve ariflere vefa borcunu ödemek amacıyla, Diyarbakır Büyük- şehir Belediyesi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğiyle başlatılan ‘Doğu’nun Kanatları’ projesi kapsa- mında basılan eserleriyle, yeniden anlaşılmak üzere kütüphanelerimize girmiş oldu. Projenin ilk basılan eseri,… Okumaya devam et Kitap-5.Sayı

Suriçi’nde edebî bir hatıra Ziya Gökalp Müzesi – 5.Sayı

Bazaltın kurşuniliğinden, cas harcının beyazlığından, ahşap kapılardan, süslü pencerelerden, eyvanlardan, havuzlu avlulardan müteşekkil hayatlar… Suriçi’nde her sokak, her köşebaşı yaşamın sakince akan ritmiyle sessiz ve dingin… Evlerde sokağa açılan pencere bulunmaz genelde, avlular büyük kapılarla kapalı. Ama içeride gölgeli ağaçlarla belki dut, belki incir-, gül tarhlarıyla, şakır şakır ses veren fıskiye- leriyle, çocuk sesleriyle, günlük telaşlarla… Okumaya devam et Suriçi’nde edebî bir hatıra Ziya Gökalp Müzesi – 5.Sayı

Diyarbakır’da Süryanî Edebiyatı -5. Sayı

Süryani şairler tarafından yazılan sayısız şiir kitabı, Türkçe, Arapça, Kürtçe ve Ermenice dillerinde ama Süryani alfabesiyle yazılmış edebi metinler, ciltlerce kaleme alınmış vaaz kitapları, kilise atalarına ve bilge insanlara ait hikmetli sözler Süryani edebiyatının önemli bir parçasıdır. Süryani edebiyatı, Süryanilerin Hıristiyanlığı benimsemesiyle başlayan ve karakterini İncil’den alan; kilise kaynaklı, ayinsel, dinsel, tarihsel ve geleneksel bir edebiyat… Okumaya devam et Diyarbakır’da Süryanî Edebiyatı -5. Sayı

Diyarbekir’in Şiirini Yazan Kadınlar -5. Sayı

Sırrî Rahile Hanım, Hatice İffet Hanım ve Fatma Bacı 1800’lerin Diyarbekir’inde şiire gönül vermiş üç şair… Şiirlerinde dinî konuların yanı sıra gündelik hayatın sevinçlerine ve üzüntülerine de yer veren bu hanım şairler, söz sanatındaki ustalıkları ve şairâne duruşlarıyla okurlarını derinden etkilediler. Şehirler, mekânlar ve insanlar… Bir söz ile başlar varoluşumuz ve bir seyir halinde şiire dönüşerek… Okumaya devam et Diyarbekir’in Şiirini Yazan Kadınlar -5. Sayı

Diyarbekir’in İstanbul’a hediyesi Süleyman Nazif -5.Sayı

Süleyman Nazif, 1870 yılında Diyarbekir’deki Said Paşa Konağı’nda dünyaya geldi. Şair ve devlet adamı yetiştirmiş bir aileye mensuptu ve onu Diyarbekir’in bir hediyesi olarak İstanbul’a taşıyan edebî olgunluğa erişmesinde hem bu ailenin hem de şehirdeki edebî ortamın rolü oldukça büyüktü. Süleyman Nazif, ey dehâ-yı şehîr Bu bedbahta sendin büyük bir zahîr! Yetîm oldum ummân-ı hayrette… Okumaya devam et Diyarbekir’in İstanbul’a hediyesi Süleyman Nazif -5.Sayı

Farklı mesleklerden Diyarbekirli Divan Şairleri -5.Sayı

İnsan bilmediğinin düşmanı, bildiğinin ise hayranı veya takipçisidir. Bu, ‘divan şiiri’miz için de böyledir. Divan şiirine getirilen eleştiriler, onu hakkıyla tanımamamızdan kaynaklanır. Onun, toplumdan kopuk ve hayatla doğrudan ilgisi olmayan sun’i bir edebiyat olduğu iddiası, aslında altı yüz yıllık kendi edebiyatımıza bigâne kalışımızdandır. Oysa hiçbir edebiyat yaşamdan kopuk değildir. Bunun en güzel göstergesi de farklı meslek ve… Okumaya devam et Farklı mesleklerden Diyarbekirli Divan Şairleri -5.Sayı

İki dünya arasında, yaşamın tam ortasında Esma Ocak – 5.Sayı

Esma Ocak, Diyarbakır’ın özgür tabiatlı, çevresine duyarlı, çalışkan ve üretken yazarlarından biri… Üretkenliği, yalnız arkasında bıraktığı eserlerinde değil, bir kadın olarak hayata katılışındaki cesaretinde de açıkça görülür. Hikâyeleri ve romanları bize, Diyarbakır’ın kırsal kesimindeki kadın-erkek ilişkilerinin bütüncül ve içeriden bir fotoğrafını sunar. Hayatı ise gerçek bir azim öyküsüdür ve denilebilir ki Esma Ocak bu yönüyle başlı… Okumaya devam et İki dünya arasında, yaşamın tam ortasında Esma Ocak – 5.Sayı

Ömrünü kitaplara adayan bilge Ali Emîrî -5.Sayı

Ali Emîrî Efendi’nin kıymetli tavsiyeleri, yaşadığı dönemde olduğu gibi bugün de gençlere yol gösteren bir rehber niteliğindedir. Ona göre aslolan ilim ve sanattı fakat hepsinden önce vatan sevgisi gelirdi. Onun şu meşhur ifadesi bugün de kalbimize coşku vermeye devam ediyor; “Vatan aynıyla insan, insan aynıyla vatandır. İnsan bulunmazsa vatan bulunmaz, vatan olmazsa insan olmaz.” Ali… Okumaya devam et Ömrünü kitaplara adayan bilge Ali Emîrî -5.Sayı

Prof. Dr. Kamuran Eronat’la söyleşi “Ufku geniş şehrin, ufku geniş insanları” -5.Sayı

Diyarbakır, edebiyat tarihi içinde, birçok farklı kaynaktan beslenen zengin kültür hazinesiyle ayrı bir yerde durur. Şehirdeki edebî kültürün tarihî seyrine baktığımızda, Diyarbakır’ın beslendiği bu çeşitli kaynakların, hep birbirine iz oluşturduğuna ve bir bütün olarak şehrin kültür ve sanat hayatını şekillendirdiğine tanık olabiliriz. Bu birikim ve yüksek kültür yapısıyla Diyarbakır, bir sanat, medeniyet ve edebiyat şehri olarak… Okumaya devam et Prof. Dr. Kamuran Eronat’la söyleşi “Ufku geniş şehrin, ufku geniş insanları” -5.Sayı

Diyarbekirli Kâmî’nin Divanındaki “Gazel-i ber üslûb-ı Şahin Giray”-5.Sayı

Osmanlı Devleti’nin dağılma sürecinin hızlandığı yıllarda, 1805 tarihinde Diyarbakır’da doğan ve yaşamının büyük bir kısmını bu şehirde geçiren Şaban Kâmî Efendi, Diyarbakır’ın önde gelen divan şairlerindendir. Şairliği yanında hattatlığıyla da öne çıkan Kâmî Efendi, şiirlerinde yer yer görsellikten de faydalanmıştır. Divanında, şekil ve ifade açısından dikkat çeken gazellerden birisi “Ġazel-i ber üslūb-ı Şāhingirāy” başlıklı gazelidir.… Okumaya devam et Diyarbekirli Kâmî’nin Divanındaki “Gazel-i ber üslûb-ı Şahin Giray”-5.Sayı