Cezerî’nin Olağanüstü Makineleri: Herkes İçin Cezerî

Durmuş Çalışkan, Cezeri denince ilk akla gelen isimlerden biri… Hayatının on beş yılını Cezeri’yi ve makinelerini anlamak için geçirmiş; onun yoluyla aydınlanıp, geleceğe ışık tutmuş unutulmaz bilim insan larımızdan…Çalışkan’ın Cezeri üzerine etraflıca çalışmaya başlaması, 2000 yılında, kendisine getirilen Kitabü’lHiyel çevirisiyle başlar. İhsan Fazlıoğlu ve Şükran Fazlıoğlu tarafından Arapça orjinalinden çevrilen metni teknik yönden incelemek, çizimler… Okumaya devam et Cezerî’nin Olağanüstü Makineleri: Herkes İçin Cezerî

Asırlık Bir Eğitim Yuvası Ziya Gökalp Lisesi

Ziya Gökalp Lisesi, kuruluş tarihi olan 1890’dan günümüze kadar varlığını ve önemini yitirmeden hizmet veren, ülkenin eğitim tarihinde özel yeri olan bir kurumdur. Cumhuriyet’in ilk ve ortaokulun yaygın olmadığı ilk dönemlerinde, lise öğreniminin ancak bölgesel büyük merkezi şehirlerde açılan liselerle sağlandığı o dönemin gerçeğidir. Doğu, Güneydoğu ve Akdeniz Bölgesinde kurulan Erzurum, Diyarbakır ve Adana liseleri,… Okumaya devam et Asırlık Bir Eğitim Yuvası Ziya Gökalp Lisesi

Olmaya Cihanda Devlet “Sıhhat Eczanesi” gibi-Leyla Kalkan

Diyarbakır’ın ilk eczanelerinden biri olan “Sıhhat Eczanesi” nere- deyse bir asırdan bu yana şehir halkına hizmet veren köklü bir eczane. Bugün kurulduğu yerde, Suriçi’nin tarihî gölgesi altında olmasa da, hizmete başladığı nostaljik günlerin havasından küçük bir pay saklıyor bir kenarında. Eczanenin ilk kurucusu Tahsin Tulay. Tahsin Bey, 1925 yılında Ecza- cılık Mektebi’nden mezun olduktan sonra… Okumaya devam et Olmaya Cihanda Devlet “Sıhhat Eczanesi” gibi-Leyla Kalkan

Diyarbakır’a Adanmış Bir Hayat Selahattin Yazıcıoğlu-Ülkü Özel

Prof. Dr. Selahattin Yazıcıoğlu’nu Diyarbakırlılar ‘doktor amca’ olarak hatırlar; yolu Dicle Üniversitesi’nden geçenler ise, kampüse bir milyon ağaç diktiren rektör olarak tanırlar onu. Çermik ve çevresinde görülen akciğer zarı kireçlenmesinin evlerde sıva ve badana işlerinde kullanılan beyaz topraktan (asbest) kaynaklandığını tespit eden araştırmasıyla yurtdışında da şöhret kazanan Yazıcıoğlu ömrünü memleketi Diyarbakır’a adamış bir hekimdi. Diyarbakır’ın… Okumaya devam et Diyarbakır’a Adanmış Bir Hayat Selahattin Yazıcıoğlu-Ülkü Özel

Diyarbakır’da Tarihî Su Değirmenleri-Z.Fuat Toprak- Zeynep Aykaç Taş

Değirmenler birer su yapısı olarak bulundukları bölgenin sadece kültürel, sanatsal, medeni veya teknolojik seviyesini değil, aynı zamanda su kaynakları ve bu kaynakların debileri ve diğer akım özellikleri hakkında da bilgi verir. Tarihî yapılar, bir medeniyetin gelişmişlik düzeyini, kültürünü, dinî inanç ve ibadet veya ritüellerini göstermesi bakımından oldukça önemlidir. Geçmişten bugüne gelen birçok eser, yapıldığı dönemin… Okumaya devam et Diyarbakır’da Tarihî Su Değirmenleri-Z.Fuat Toprak- Zeynep Aykaç Taş

Geçmişten günümüze Diyarbakır’da harman tuğlası üretimi- Neslihan Dalkılıç-Adnan Nabikoğlu

İlkçağlardan başlayarak korunak- fırınlanmasıyla pişmiş tuğla yapımılı yaşam mekânları inşa eden insanlar, yapı malzemesi olarak her yörede yakın çevrelerinden kolaylıkla elde ettikleri malzemeyi kullanmışlardır. Bu nedenle de aynı zaman diliminde bazı yerlerde taş veya ahşap malzeme kullanılırken, bazı yerlerde de kerpiç ve tuğla başlıca yapı malzemesi olarak benimsenmiş ve bunlara uygun yapım teknikleri geliştirilmiştir. Başta… Okumaya devam et Geçmişten günümüze Diyarbakır’da harman tuğlası üretimi- Neslihan Dalkılıç-Adnan Nabikoğlu

Muhafaza eden ve dönüştüren şehir: Diyarbakır – Şerefettin Adsoy

Medeniyetlerin oluşum, gelişim ve muhafazasında şehirlerin yadsınamaz bir etkisi ve katkısı olduğu bilinmektedir. Bu etki ve katkı kendisini farklı biçimlerde gösterir. Medeniyetlerin kuruluş, yükseliş ve düşüş anlarının kilit konumunda yere alan şehirler, kimi zaman müziğin ritminde, kimi zaman mimarinin biçiminde, kimi zaman ticaret yolları üzerinde hareketli pazarda, kimi zaman düşünsel geleneğin devamlılığında, kimi zaman da… Okumaya devam et Muhafaza eden ve dönüştüren şehir: Diyarbakır – Şerefettin Adsoy

İslâm’ın altın çağında bilim ve medeniyet şehri Diyarbakır-Ramazan Kızılkaya

Günümüzde baş döndürücü bir hızla ilerleyen bilim ve teknoloji, bugünlere gelene kadar yavaş, sakin ama emin adımlarla ilerledi. Geçmiş dönemlerde bulunan her keşif, ortaya konulan her icat, her deney veya gözlem, ‘bilim’ dediğimiz, gerçekliğe dayanarak ulaşılan bilginin duvarlarına bir tuğla daha koydu. Bilimsel bilgi, yüzyıllar boyu farklı coğrafyalarda, farklı bilim insanları eliyle durmaksızın üretilmeye ve… Okumaya devam et İslâm’ın altın çağında bilim ve medeniyet şehri Diyarbakır-Ramazan Kızılkaya

Diyarbakır taş yapılarının mimarî sırları- İdris Bedirhanoğlu

Tarihî taş yapı açısından oldukça zengin bir bölgedeyiz, üstelik bu yapılar binlerce yıldır ilk günkü görkemini koruyarak ayakta duruyor. Bu yapıları ayakta tutan sır nedir? Bunu anlamak için belli başlı bazı yapıları göz önüne alalım.    Dört Ayaklı Minare  1500 yılında inşa edilen ve Kasım Padişah Camii’ne ait olan Dört Ayaklı Minare’nin bazalt taştan oluşan… Okumaya devam et Diyarbakır taş yapılarının mimarî sırları- İdris Bedirhanoğlu

Bin yıl Öncesinden Geleceğe Işık Cezerî ve Robotik Makineleri- Sevda Bora Çınar

Ortaçağ, bilim ve teknoloji tarihi açısından ‘karanlık çağ’ olarak adlandırılsa da Batı’nın karanlığı yaşadığı o dönemlerde, Doğu en aydınlık dönemlerini yaşamıştır. Batı’da, kilisenin özgür düşünceyi baskı altına almasıyla bilimsel çalışmalar engellenirken, Doğu’da ise desteklenmiş ve İslam devletleri altın çağlarını yaşamıştır. Bu dönemde yetişen birçok âlim sanatta, bilimde ve teknikte çağının ötesinde önemli eserler meydana getirmiştir.… Okumaya devam et Bin yıl Öncesinden Geleceğe Işık Cezerî ve Robotik Makineleri- Sevda Bora Çınar